Blog

BRİSA AKADEMİ Belgelendirme (BAB) iş gücü piyasasının talep ve ihtiyaçları doğrulsutunda, çalışan ya da çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayımlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

Brisa Akademi Belgelendirme Birimimiz tarafından oluşturulan blog sayfamız, sınav ve belgelendirme yaptığımız meslekler ile ilgili mevzuatlar, sınav politikaları, tanımlar ve tüm bunlara ilişkin merak edilen konulara rehberlik ediyor. Blog sayfamızda yer alan içeriklerde merak ettiğiniz pek çok konuya yanıt bulacak ve en temel düzeyde bilgi sahibi olacaksınız. Mevzuat içerisinde yer alan birçok tanım ve yeterliliğe ilişkin detaylı açıklamaların yer aldığı blog içerikleri sayesinde konuları çok daha iyi özümsemiş olacaksınız.