Makine Bakımcısı (Seviye 3)

Makine Bakımcısı

Makine Bakımcısı 3. Seviye programı ile gerekli eğitimleri almış kişilerin çalıştırılarak mesleki faaliyetlerde kalitenin yükseltilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda da adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak oldukça önem arz eder. Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak da yine bu amaca hizmet etmektedir.

Belgelendirme kapsamında adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu (A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite) yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu (B1: Önleyici Bakım ve B2:Düzeltici Bakım) yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. Bununla birlikte aday başvurusu için yalnızca kimlik fotokopisi yeterlidir. Başka herhangi bir ön şart (Eğitim, Deneyim vs. gibi) bulunmamaktadır.

makine bakımcı seviye 3 görsel makine dişlisi

Makine Bakımcısı 3. Seviye Ölçme ve Değerlendirme Sınavı

Belgelendirme için gerçekleştirilecek olan sınavda yukarıda bahsi geçen A1, B1 ve B2 konularını kapsayan sorular yer alacaktır. A1 ve B2 biriminde 20 soru ve 30 dakikalık süre yer alırken, B1 birimi için ise 25 soru ve 37,5 dakika süre ayrılmıştır. Her üç birimin de başarı puanı 60 olarak hesaplanmıştır.

Sınav esnasında rulman, kayış, yağ, sızdırmazlık elemanı değişimleri ile sızdırmazlık arızası giderme, mekanik arıza giderme uygulaması yapılacak makine, model makine veya teçhizat, rulmanlar, kayışlar, kasnaklar, sızdırmazlık elemanları (Conta, O-ring, Keçe vs), anahtar takımları, çektirmeler, rulman çakma aparatları, tornavidalar, segman penseleri, kumpas, mikrometre, teknik resim örnekleri, ölçü parçaları, temizlik malzemeleri vs. gibi materyallar kullanılabilecek.

Makine Bakımcısı Belge Geçerlilik Süresi ve Şartlar

Yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır ve bu 5 yıllık zaman diliminde adaylar gözetime tabi tutulur. Belgenin alınmasının ardından adayın 2-3 yıl arasındaki performansı değerlendirilir. Bu değerlendirmenin ardından performansı yeterli düzeyde olmayan ya da gözetimi yapılmayan personelin belgesi askıya alınır. Tüm şartları yerine getiren ve performans düzeyi yeteri seviyede olan belge sahiplerinin belge geçerlili ise 5 yıllık süre sonuna dek devam eder.

Bu 5 yıllık süre sonunda belge sahibinin performansı tekrar değerlendirilir ve şartları yerine getirmeye devam ediyorsa bir 5 yıl daha uzatma hakkında sahip olur.