Otomotiv Mekanikçisi (Seviye 4)

Otomotiv Mekanikçisi

Otomotiv Mekanikçisi 4. Seviye belgelendirme programı ile yeterli bilgi, beceri ve uzmanlığa erişmiş adayların değerlendirmeye alınması hedeflenmektedir. Bu belge ile adayların sahip olması gereken nitelikler ile yetkinlikleri tanımlayarak; geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlamak da yine bu hedefe hizmet etmektedir.

Belgelendirme kapsam ve yapısı gereği adayın, mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu (A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite) yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu (B1: Araç Üzerinde Periyodik Bakım, Arıza Tespit ve Onarım İşlemleri / B5: Ağır Ticari Araçlarda Özel İşlemler / B6: Yol Testi) yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Aday başvurusu için herhanbi bir ön şart bulunmazken, B6 Yol Testine başvuracak adayların sürücü belgesine sahip olması şarttır. Bunun dışında kimlik fotokopisi ve sürücü belgesi (B6 Yol Testi için) yeterlidir.

Otomotiv mekanikçisi seviye 4 görsel 1
Otomotiv mekanikçisi seviye 4 görsel 2

Otomotiv Mekanikçisi 4. Seviye Ölçme ve Değerlendirme Sınavı

Adayın belge alabilmesi için A1+B1, A1+B1+B5, A1+B1+B6 veya A1+B1+B5+B6 dört alternatife uygun başarı göstermesi gerekir. Belgelendirme için gerçekleştirilecek olan sınavda A1 kategorisinde 25 soru ve 37,5 dakika, B1 kategorisinde 40 soru ve 60 dakika süre yer alırken B5 ve B6 kategorileri 10 soru ve 15 dakikalık sürelerden oluşuyor.

Sınav esnasında araç, hava tabancası, araç koruyucu örtüler, iş tezgahı ve taşıma arabası, tel fırça, çeşitli anahtar takımları, torkmetre, kumpas, mikrometre, gerekli sarf ve bakım malzemeleri, yağ boşaltma haznesi, kompresör, gerekli özel takım ve dökümanlar yağdanlık, levye, lift veya kanal, KKD ekipmanları, buji anahtarı gibi materyallar kullanılabilecek.

Belgenin Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı

Otomotiv Mekanikçisi belgesinin yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır ve bu süre içerisinde adaylar bazı gözetimlere tabi tutulur. Belge alındıktan sonraki 2 ile 3. yıl arasında adayın performansı gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gerçekleştirilen değerlendirme ve gözetimin ardından performansı istenilen düzeyde olmayan belge sahiplerinin belgeleri askıya alınır. Askıda olma nedenlerini ortadan kaldıran kişilerin belge geçerlilik süreleri ise 5 yılın sonuna dek devam eder.

Bu 5 yıllık geçerlilik süresi sonunda performansı yeterli bulunan adaylar bu süreyi 5 yıl daha uzatma hakkı elde eder.