Sık Sorulan Sorular

Sık Sorulan Sorular

 1. 1
  BAB Kimdir?

  BAB, BRİSA AKADEMİ BELGELENDİRME Birimi, tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışanların ve çalışmak isteyenlerin bilgi, beceri ve yetkinliklerinin Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yayınlanan ulusal yeterliliklere uygunluğunu tespit etmek üzere ISO 17024 Standardına göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere kurulmuştur.

 2. 2
  Brisa Akademi Belgelendirme birimi olarak hangi mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi veriyorsunuz?

  Makine ve Otomotiv sektörlerinde toplam 4 ulusal yeterlilikte hizmet verilmektedir.

 3. 3
  Mesleki Yeterlilik Belgesi Nedir ve Nasıl Alınır?

  Mesleki Yeterlilik Belgesi, TÜRKAK tarafından TS EN ISO/IEC 17024 personel belgelendirme sistemine göre akredite olan ve Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilen “Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları”nca yapılan ölçme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan kişilere verilen belgedir.
  Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmek için, istenilen mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş olan kuruluşumuza başvuruda bulunmaları gerekir.
  Sınav ve Belgelendirme sürecinde, ilgili ulusal yeterliliklerde belirtilen hususlara göre teorik, performans ve/veya mülakata dayalı sınavlarda başarılı olan adaylara Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir.

 4. 4
  Ulusal Yeterlilik nedir?

  İlgili sektör tarafından hazırlanan, MYK tarafından onaylanarak Ulusal Yeterlilik Çerçevesi (UYÇ)’ne yerleştirilen, bireyin değerlendirilmesinde kullanılan, bireyin sahip olması gereken bilgi, beceri ve yetkinlik ile ölçme ve değerlendirme kriterlerini içeren ayrıntılı dokümandır. Sınavlar, ulusal yeterliliklere göre gerçekleştirilmektedir.

 5. 5
  Ulusal Meslek Standardı nedir?

  Ulusal meslek standardı; bir mesleğin başarı ile icra edilebilmesi için MYK tarafından kabul edilen gerekli bilgi, beceri, tavır ve tutumların neler olduğunu gösteren asgari normdur. Meslek standartlarının şekli ve içeriği, uluslararası uygulamalara uygun olarak MYK Yönetim Kurulunca belirlenir ve Resmi Gazete’de yayımlanır.

 6. 6
  Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu olan meslekler hangileridir?

  23 Nisan 2015 tarihinde 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu’ unda yapılan değişiklik ile birlikte, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, ilk aşamada tehlikeli ve çok tehlikeli 40 meslek için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale getirilmiştir.
  Son yayımlanan tebliğler ile toplam 117 meslekte belge zorunluluğu aranmaktadır. Mesleki Yeterlilik Belgesi olmayan kişiler bu mesleklerde çalıştırılamayacaktır. Belgesiz çalışan kişi başına aylık kişi başı 775 TL idari para cezası öngörülmektedir.
  Belge zorunluluğu getirilen mesleklere ulaşmak için tıklayınız.
  Belge zorunluluğuna ilişkin sıkça sorulan sorulara ulaşmak için tıklayınız.

 7. 7
  Birden Fazla Meslek Dalında Belge Alabilir miyim?

  Aday kendini yetkin gördüğü her meslek dalından sınava girebilir ancak her sınav için ayrıca sınav ücreti yatırılmalıdır.

 8. 8
  Mesleki Yeterlilik Belgesini alabilmek için hangi sınavlara girmeliyim?

  Başvurunun onaylanmasının ardından ilan edilen sınav tarihinde ilgili mesleğin ulusal yeterliliklerinde belirtilen esaslara uygun zorunlu ve istek halinde seçmeli birimlerden sınava girilir. Belge almaya hak kazanmak için ilgili ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin teorik, performans ve mülakat sınavlarına girmek ve başarılı olmak şarttır.
  İlk belgelendirme başvurularında ulusal yeterlilikteki zorunlu birimlerin tamamından (A kodlu birimler) sınava girilmelidir.

 9. 9
  Nasıl belge başvurusu yapabilirim?

  Adaylar, BAB’ın sınav ve belgelendirme hizmetleri kapsamında bulunan alanlarda Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için http://www.brisaakademi.com.tr/belgelendirme adresinde yer alan “Personel Belgelendirme Başvuru Formu”nu doldurarak ön talepte bulunabilir veya 0262 316 45 00 no.lu telefondan bize ulaşarak ön başvuru yapabilirler. İnternet üzerinden yapılan başvurularda, başvuru formunun ıslak imzalı sureti mutlaka merkezimize iletilmelidir.
  Belgelendirme başvurusunda bulunan aday, başvurduğu alanla alakalı olarak, ulusal yeterliliklerde belirtilen koşulları sağlamak zorundadır.

 10. 10
  Kurumsal Başvuru / Toplu Başvuru kabul ediyor musunuz?

  Tüzel kişilikler kendi personeli için toplu olarak sınav başvurusunda bulunabilirler. Bu kapsamda en az 8 kişilik talep alınmalıdır. Detaylar için lütfen tıklayınız.

 11. 11
  Başvuru için gerekli evraklar nelerdir?

  Sınav programına başvuran adayların, başvurularının onaylanması ve kesin kayıtlarının yapılabilmesi için aşağıdaki evrakların, en geç sınav tarihinden 1 gün önce merkezimize elden ya da kargo ile göndermeleri gerekmektedir.
  İlgili Evraklar :
  Nüfus cüzdan fotokopisi
  Adaya ait 2 adet vesikalık fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş ön profil fotoğrafı)
  Ödeme dekontu/ödeme bilgi evrakı
  Islak imzalı başvuru formu
  Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde çalışabileceğine dair beyan
  İstenen belgelerini sınav tarihinden önce iletmeyen adaylar, sınava katılamaz.

 12. 12
  Gireceğim sınavın içeriği hakkında nasıl bilgi edinebilirim?

  Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istediğiniz mesleğin, sınav sürecinin işleyişi ve kapsamı hakkında MYK tarafından yayınlanmış ilgili Ulusal Meslek Standardı (UMS) ve Ulusal Yeterliliği (UY) incelemeniz gerekmektedir.

 13. 13
  Hangi illerde sınava girebilirim?

  Minimum grup sayısının oluşturulması ve uygun sınav ortamının temin edilmesi halinde (üretim yeri, meslek okulları atölyeleri, vb) sınav organizasyonun Türkiye’nin herhangi bir bölgesinde gerçekleştirilmesi mümkündür.

 14. 14
  Gireceğim sınavımın bilgilerini nasıl öğrenebilirim?

  Merkezimizin web sayfasından (http://www.brisaakademi.com.tr/belgelendirme) veya 0262 316 45 00 iletişim numaramızdan bizlere ulaşarak sınavınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

 15. 15
  Yanlışlıkla farklı bir meslek dalına başvuru yapmışım. Değiştirmem mümkün mü?

  Tekrar başvuru formu doldurularak başvuru yapılmalıdır. Ücret fazla yatırılmış ise farkı adaya iade edilecek, ücret az yatırılmış ise eksik olan miktar adaydan talep edilecektir. Ancak değişikliğin sınav tarihinden en geç 4 gün içinde tarafımıza bildirilmesi gerekmektedir.

 16. 16
  Sınavdaki yeterlilik birimlerinden herhangi birisinden başarısız olmam halinde, nasıl Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirim?

  Adaya, sınavda başarılı olduğu yeterlilik birimleri için, adayın talep etmesi halinde, “Birim Başarı Belgesi” verilir. Bireylerin sahip olduğu “Birim Başarı Belgeleri”nin bir ulusal yeterliliği oluşturması halinde, bireylerin talebi ile birim başarı belgeleri birleştirilir. En son sınava girilen Yetkilendirilmiş Kuruluş tarafından “Mesleki Yeterlilik Belgesi” düzenlenir.

 17. 17
  Sınavda başarısız olduğum birimlerden tekrar sınava girebilirim miyim?

  Aday başarısız olduğu yeterlilik birimlerinden hiçbir ücret ödemeden 1 yıl içinde tekrar sınava girme hakkına sahiptir. Aday ücretsiz sınav hakkını bir yıl içinde kullanmadığı takdirde sınav hakkını kaybeder ve tekrar ilgili sınav birimi için ücret yatırarak sınav başvurusu yapar.
  Sınav ve belgelendirme ücretinin 25/08/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması durumunda ise, başarısız olunan yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti ödenmeden ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde en az iki kez daha sınav imkanı sağlanır.

 18. 18
  Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup bakanlıkça çıkarılan tebliğlerde adı geçen mesleklerde sınav ücreti nasıl geri ödenmektedir?

  Adaylar sınav başvurusu öncesinde merkezimiz tarafından belirlenen sınav ücretini yatıracaktır. Kurumsal başvurularda ücret yatırılırken dekontta adayın bilgileri (isim soyisim, TC kimlik no, giriceği sınav adı) yer almalıdır. Sınav ücreti, “İşsizlik Sigortası Fonu”ndan 30-50 gün arasında adayın hesabına yatırılacaktır.

 19. 19
  Alacağım belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?

  Her ulusal yeterliliğin belge geçerlilik süresi değişiklik göstermektedir. Ulusal yeterliliklerin “Belge Geçerlilik Süresi” bölümlerini kontrol etmeniz tavsiye edilmektedir.

 20. 20
  Merkezinizden aldığım yeterlilik belgemi kaybettim, ne yapmam gerekiyor?

  Belgenin kaybolması, yıpranması vb. durumlarda belgenin yeniden basımı ve belge yenileme için yeni belge talebi ücreti KDV dahil 300.-TL’dir. Kaybedilen belgenin yenilenmesi için kimlik fotokopisi ile tekrar merkezimize başvuru da bulunmak gerekmektedir.