Otomotiv Ön Düzen (Seviye 3)

Otomotiv Ön Düzen

Otomotiv Ön Düzencisi 3. Seviye belgesi ile adayların mesleki eğitimi alarak birtakım yeterlilikleri sağlamış olması ve kalitenin üst seviyeye çıkarılması amaçlanmıştır. Adayların sahip olması gereken bilgi ve beceriler ile uzmanlıkları tanımlamak ve yine adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına imkan sağlamak da bu belgelendirme programının amacını oluşturmaktadır.

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu (A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite / A2: Ön Düzen İşlemleri) yeterlilik birimlerinin tümünden başarılı olması zorunludur. İsteyen adaylar ayrıca seçmeli (B1: Yol Testi  / B2: Tekerlek Balansı) birimi de alabilir. Belge alabilmek için A1+A2, A1+A2+B1, A1+A2+B2 veya A1+A2+B1+B2 dört alternatife uygun başarı gösterilmesi gerekir. Aday başvuru için ise herhangi bir ön şart yoktur. Yalnızca B1 Yol Testine başvuracak adayların sürücü belgesine sahip olması şartı aranmaktadır.

Otomotiv ön düzen seviye 3

Otomotiv Ön Düzen 3. Seviye Ölçme ve Değerlendirme Sınavı

Belgelendirme için gerçekleştirilecek olan sınavda A1 kategorisi için 25 soru ve 37,5 dakika, A2 kategorisi için 20 soru 30 dakika süre belirlenirken B1 ve B2 kategorileri için ise 10’ar soru ve 15’er dakika süre ayrılmıştır.

Adaylar sınav süresince lift, levye, kompresör, plastik çekiç, hava saati, bijon sıkma tabancası, lokma takımları, balans makinesi, ölçüm aletleri, tork kolları ve jant düzeltme makinesi gibi materyallar kullanılabilecek.

Otomotiv Ön Düzen Belgesinin Geçerlilik Süresi

Otomotiv Ön Düzen yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır. 5 yıllık süre içerisinde adaylar birtakım gözetimlere tabi tutulur. Bu gözetim ile adayın belgeyi aldıktan sonraki 2-3 yllık süre dilimi içerisindeki performansı değerlendirmeye alınır. Bu değerlendirme sonucunda yeterli performansı sergileyememiş adayların belgeleri askıya alınır. Yine bu değerlendirme ile yeterli düzeyde performansa sahip belge sahiplerinin belgeleri ise geçerlilik süresi boyunca devam eder.

5 yılın sonunda belge sahibinin performansı yeterli bulunursa belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.