Lastik Bakım Onarımcısı (Seviye 3)

Lastik Bakım Onarımcısı

Lastik Bakım Onarımcısı 3. Seviye programı ile yeterli mesleki eğitimi almış ve kalifiye personellerin çalışması ve bu sayede de kalitenin artırılması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda adayların geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak sağlanmaktadır.

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu (A1: İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite / A2: Araç Lastik ve Jant Tamiri) yeterlilik birimlerinin başarılı olması zorunludur. Başvuru için herhangi bir ön şart bulunmamaktadır, kimlik fotokopisi yeterlidir.

Lastik bakım onarımcısı seviye 4 görsel 2
Lastik bakım onarımcısı seviye 4 görsel 1

Lastik Bakım Onarımcısı Ölçme ve Değerlendirme Sınavı

Adayın belge alabilmesi için A1 ve A2 kategorilerinde gerçekleştirilecek sınavda başarılı olması gerekmektedir. A1 biriminde 25 soru için 37,5 dakika, A2 birimi için ise 10 soru ve 15 dakika süre ayrılmıştır. Sınavda başarılı olmak için belirlenen başarı puanı da 60’tır.

Sınav sırasında materyal olarak lift, kriko, lastik tamir sehpası, su havuzu, bijon sıkma tabancası, tork anahtarı, lokma setleri, havalı el aletleri, hava tesisatı, hava basınç saati, kompresör, solüsyonlar, solüsyon kap ve fırçaları, dolgu tabancası, ısıtma tabancası, kauçuk bıçağı, elmas uç, kalemtaş, mantar taş, mumlu fırça, termopres, yama ve yama çeşitleri kullanılabilecektir.

Belge Geçerlilik Süresi ve Gözetim Sıklığı

Lastik Bakım Onarımcısı (Seviye 4) belge süresi 5 yıldır ve bu süre içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2 ile 3. yıl arasında sınav ve belgelendirme kuruluşunun belirleyeceği gözetim yöntemi ile değerlendirilir. Gözetim sonucunda yeterli performans sergileyemeyen belge sahiplerinin edindiği bu belgeler askıya alınır. Bu sebepleri ortadan kaldıran belgelerin geçerliliği süresi son buluncaya kadar devam eder.

5 yıllık sürenin ardından belge sahibinin performansı değerlendirilir. Belirtilen şartları yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.