İTİRAZ ve ŞİKAYET

Şikayet ve İtiraz Başvurusunun Alınması

Şikayet, herhangi bir kişi veya kuruluşun, itirazdan farklı olarak, bir cevap beklendiğinde, BAB’a faaliyetleriyle ilgili olarak yaptığı memnuniyetsizlik ifadesi olarak, itiraz ise herhangi bir kişi veya kuruluşun, BAB’ın konu ile ilgili olarak almış olduğu kararı yeniden değerlendirmesine yönelik talebi olarak tanımlanmaktadır.

BAB faaliyetlerine ilişkin itiraz ve/veya şikâyette bulunmak isteyen kişiler www.brisaakademi.com/belgelendirme web adresinde bulunan İtiraz Şikâyet Formunu doldurarak başvurabilirler. Formu elektronik ortamda veya kargo gönderebileceği gibi elden/BAB personellerine teslim edebilir. Form dışında yazılı olarak başvurabileceği gibi sözlü olarak da başvurabilir. Form dışındaki bir yazıyla, telefonla veya şahsen sözlü yapılan başvurularda başvuruyu alan personel İtiraz Şikâyet Formu’ nu doldurarak başvuruyu kayıt altına alır.

Sınav sonuçlarına yapılacak itirazların sonuçların açıklanmasına müteakip en geç 7 (yedi) gün içerisinde yapılması gerekir. Bu sürenin geçirilmesi durumunda sınavlara ilişkin yapılacak itirazlar kabul edilmez.

Yeni Proje

İTİRAZ VE ŞİKAYETLERİN İŞLEME ALINMASI

Belgelendirme Müdürü gelen itiraz ve şikâyetleri süreç ve mevzuat açısından inceler. BAB, İtiraz ve Şikâyetin başvuru tarihinden itibaren en çok 30 gün içinde sonuçlandırılmasını temin eder.

İtiraz ve şikayetin sonucunda adayın haklı olması durumunda 1 yıl içerisinde kullanılmak üzere adaya 1 defaya mahsus ücretsiz sınav hakkı tanınır.

İTİRAZ VE ŞİKAYETİN SONUCUNUN BİLDİRİLMESİ

İtiraz ve şikayetin sonucu e-mail/SMS/yazılı olarak veya web sitesi yoluyla iletilmektedir. Gerekli olduğu durumlarda bahsedilen iletişim araçlarına ilave olarak doğrudan telefonla da sonuç bildirilir.

İtiraz ve şikayet başvurusunun talebi olumlu bulunursa, ilgili kişi veya kişilerin haklarını koruyacak düzenlemeler yapılır ve gerekli durumlarda düzeltici ve önleyici faaliyet başlatılabilir.

İtiraz ve Şikayet için: belgelendirme@brisaakademi.com.tr